Tolmácsolás

A tolmácsolás témakörén belül az alábbi négy kategóriában kínáljuk szolgáltatásainkat:

A kísérő tolmács egy idegen nyelvet magas szinten beszélő személy, aki a közösség nagyobbik részé¬től eltérő nyelvet beszélők számára biztosítja az elhangzottak megértését. A kísérő tolmács szaktolmácsolási feladatokat nem lát el. Jellemzően megbeszéléseken, kötetlen találkozókon, nemzetközi vásárok és rendezvények alkalmával, idegenvezetés esetén javasoljuk igénybevételét.
Konszekutív tolmácsolás során a felek „gondolat-töredékeket” fogalmaznak meg, melyet a tolmács lejegyzetel, majd az információt gondolati egységenként célnyelven közvetíti. Elsősorban tárgyalások, megbeszélések, tréningek alkalmával használt, tolmácsgép nélkül történő tolmácsolási forma.
Nagyszámú illetve többnyelvű hallgatóság esetén rendezvényeken, konferenciákon leggyakrabban alkalmazott forma. A tolmácsok a beszéddel azonos tempóban adják vissza a forrásnyelven elhangzó előadást. A többnyelvű közönség egyidejű elérése érdekében a tolmácsok tolmácsfülkében dolgoznak.
Ha bizalmas dokumentum fordítására van szüksége, melyet nem kíván külső cég számára továbbítani vagy üzleti tárgyalása tartalmát, eredményeit szeretné idegen nyelven rögzíteni a megbeszéléssel egy időben, a helyszíni szakfordítási szolgáltatással mindez megoldható. Mindkét esetben a lehető legnagyobb mértékű titoktartást biztosítjuk. A helyszíni fordítás a tolmácsoláshoz hasonló, a szöveg azonban írásos formában is megmarad, rugalmasan alakítható.
Szolgáltatás státusza: 
aktív
Go to top